Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
June 7, 2010
Image Size
476 KB
Resolution
737×809
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
31,785
Favourites
1,873 (who?)
Comments
94
Downloads
706
×
Engaged by Claparo-Sans Engaged by Claparo-Sans
Chuyện về một anh người Tàu và một em người Tây, anh người Tàu được tía má em người Tây nhận nuôi. Lớn lên 2 đứa kết hôn. Hết chuyện.

Line here: [link]

----

- Leningrad watercolors and white ink on Daler Rowney paper
- Size A4
Add a Comment:
 
:iconlillemoy:
lillemoy Featured By Owner Dec 3, 2011  Hobbyist Digital Artist
Magnifique watercolor work, and the atmosphere you've created in this piece is really lovely ♥
Reply
:iconghost2994:
ghost2994 Featured By Owner Jul 6, 2011
Anh người tàu cao hơn cả anh người tây ư ạ, ồ ồ >D<
Em kết mạnh đống hoa hồng ư anh ạ >D< đẹp kinh >D<
Reply
:iconlovemistjenny:
lovemistjenny Featured By Owner Apr 1, 2011  Hobbyist Artisan Crafter
beautiful
Reply
:iconwaterygrave:
WateryGrave Featured By Owner Feb 20, 2011  Student General Artist
Cute. =)
Reply
:iconsmicc:
Smicc Featured By Owner Feb 10, 2011
Beautiful job!
Reply
:iconnhoxlykarem:
nhoxlykarem Featured By Owner Feb 10, 2011
Liên tưởng đến Zig Zag của Nhật :D
Reply
:icondzung911:
dzung911 Featured By Owner Jan 23, 2011
Wow, thật là 1 câu chuyện thú vị =))))))))
Thậm chí ḿnh c̣n thích truyện của bạn hơn cả ảnh ở 1 vài khía cạnh nào đó =)))))
Hahaha :))
Reply
:icon286kingmr:
286kingmr Featured By Owner Dec 15, 2010
Đúng thật :rofl: Óc sáng tạo dồi dào :rofl:
Reply
:iconayuichi:
ayuICHI Featured By Owner Aug 29, 2010  Hobbyist General Artist
So pretty and lovely. The flowers are so wonderful. <3
Reply
:iconxxzeroxx101:
XxZeRoxX101 Featured By Owner Aug 15, 2010  Hobbyist General Artist
its so beautiful... so very beautiful :heart:
Reply
Add a Comment: