Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 19, 2009
Image Size
744 KB
Resolution
1000×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
40,169
Favourites
3,675 (who?)
Comments
191
Downloads
1,549
×
Red Seeds by Claparo-Sans Red Seeds by Claparo-Sans
Listening: [link]


Tranh hưởng ứng cuộc thi Spring Lover [link] (Lưu ý, là hưởng-ứng đó a, không phải dự-thi a)
Có em nào thắc mắc nó người tình chỗ nào rồi xuân chỗ nào thì mời nghe nhạc : "> Vì tinh thần dân tộc anh không tiện ché-p thơ Trung Quốc ra đây...


Bonus: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân đỉnh đỉnh danh Cửu Trọng Thiên tôn chủ đích Khinh Hàn a ~


----

- Leningrad watercolors
- Daler Rowney paper, size: A4
Add a Comment:
 
:iconyiskah-chan:
Yiskah-chan Featured By Owner May 25, 2013  Hobbyist Photographer
You have such a beautiful style. :heart:
Reply
:iconkaimi14:
kaimi14 Featured By Owner Sep 11, 2012
Anh ơi, cho em hỏi l anh t nền trước hay t cy trước vậy ạ? Thanks anh :"D
Reply
:iconclaparo-sans:
Claparo-Sans Featured By Owner Sep 11, 2012
Khng nhớ nữa, hnh như t... cng lc?
Khả năng l t ci cy trước cao hơn ~
Reply
:iconama10wen:
ama10wen Featured By Owner May 24, 2012
preeeettyyyyy...i especially love the background ^^
Reply
:iconoscar-ojisan:
oscar-ojisan Featured By Owner Sep 17, 2011   Artist
^_^
Reply
:iconlyre-of-autumn:
Lyre-Of-Autumn Featured By Owner Jun 15, 2011
Very lovely~.
Reply
:iconmargie2000:
Margie2000 Featured By Owner Feb 14, 2011
super piece of art
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Dec 7, 2010  Hobbyist Traditional Artist
giờ mới pht hiện anh k để bất k ci link hay tn gốc no trong tranh đam mĩ fan ạt . Cũng tinh thần dn tộc chăng =-=
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Nov 25, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Featured here [link] :love:
Reply
:iconmseika:
mseika Featured By Owner Sep 23, 2010  Hobbyist Traditional Artist
one question, what colors you use in this picture to paint the skin?
Reply
Add a Comment: